طراحی موبایل اپلیکیشن

مقدمه موبایل وب اپلیکیشن ها عبارت است از سایت‌هایی که برای نمایش در صفحه های موبایل که نسبت به صفحه ی مانیتور کوچک‌ تر بهینه

طراحی اپلیکیشن:   قبل از هر چیز مهم است بدانیم که حضور در فضای موبایل از طریق ساخت اپلیکیشن اندروید و ios یک امر اجتناب

.